Przedstawienia teatralne w szkołach

przedstawienie w szkoleW szkolnym kółku teatralnym młody człowiek może się rozwijać, dlatego warto w nim uczestniczyć. Jeśli chcemy przygotować dobre przedstawienie w szkolnych warunkach powinniśmy:

• Wybrać odpowiednio materiał do scenariusza i połączyć go z muzyką, by stał się jeszcze bardziej wartościowym

• Dobrze obsadzać uczniów w rolach, unikajmy powtarzania tych samych osób w rolach głównych, gdyż to będzie zniechęcać innych uczniów

• Zadbać o to, by był ruch na scenie, takie przedstawienie jest ciekawsze niż stanie i mówinie.

• Postarać się o to, by zostały użyte liczne rekwizyty, gdyż to będzie udoskonalać przedstawienie i jego formę.

Pamiętajmy, że nie wszyscy uczniowie to urodzeni aktorzy, dlatego takie przedstawienie to praca, którą warto rozłożyć w czasie i wykonać solidnie przez dłuższy okres czasu, według kilku spotkań, na których uczniowie będą mogli się wiele nauczyć.

Jak zacząć pracę z grupą teatralną?

1. Postarajmy się z dziećmi ćwiczyć dykcję i używanie żywego słowa

2. Ćwiczmy w ramach udoskonalania aparatu mowy przez specjalne ćwiczenia oddechowe

3. Nauczmy dzieci mowy działa - wprowadzajmy ćwiczenia ruchowe, które pozwolą się rozwinąć, namówmy dzieci do używania wyobraźni

4. Trzeba postarać się o to, by dzieci były w stanie obserwować zjawiska, które je otaczają. Jeśli rozwiniemy ich wyobraźnie, wprowadzimy do ćwiczeń rekwizyty, dziecko będzie się rozwijać.

5. Przygotowujemy ćwiczenia, które będą w stanie rozwinąć u dzieci umiejętności pokazywania własnego nastroju i uczuć.

6. Starajmy się wprowadzać gry sytuacyjne, które pozwolą rozwinąć wyobraźnię w ramach skojarzeń.

Dalsza część prac, którą warto wykonać:

1. Wprowadzajmy ćwiczenia, w ramach których dzieci będą uczyć się głośno czytać, będzie uczenie się na pamięć i recytowanie

2. Zadbajmy o ćwiczenia, w których dzieci będą mogły ćwiczyć swoje umiejętności wokalne. Przedstawienia ze śpiewem są ciekawsze.

3. Wprowadzajmy do ćwiczeń inscenizację

4. Z czasem zaczynajmy realizować coraz bardziej rozbudowane formy na scenie.

przedstawienia w szkołachNie starajmy się, by taki szkolny teatr od razu stawał się profesjonalnym. Ma to być miejsce, w którym przede wszystkim wszystko skupi się na amatorstwie. Słowo to pochodzi z łaciny i tworzone jest od słowa kochać. Chodzi o to, by osoby grające w takim teatrze kochały to co robią i robiły to z pasji a nie z chęci zarobku tak jak w tradycyjnych teatrach. Teatr szkolny ma być formą wychowania dziecka i o tym powinniśmy pamiętać. Dobrze przygotowany szkolny teatr stanie się miejscem, w którym młody człowiek będzie mógł się rozwijać. Ćwiczenia w teatrze mają służyć samorozwojowi i sprawiać, że dziecko będzie lepiej rozumiało również swoje potrzeby.

Warto w takiej pracy połączyć zabawę refleksję oraz dyskusję uczestników. Dzięki temu jeszcze lepiej osoby takie poznają cały proces kształtowania się sztuki i lepiej zrozumieją potrzeby swoje i innych. W szkolnym teatrze dziecko może się kształtować, dbać o swoją komunikację ustną i niewerbalną. Poza tym jest to również miejsce, gdzie dziecko będzie mogło kształtować swoje emocje, popracuje nad radzeniem sobie z emocjami. Dzięki takiemu teatrowi można pracować również nad odkryciem innego świata, świata sztuki i wyobraźni. Takie zajęcia stają się w wielu szkołach również miejscem, w którym dziecko może osiągnąć sukces. Dlatego przez takie zajęcia można zaistnieć w oczach innych. Dodatkowo rozwijane są umiejętności muzyczne, literackie, taneczne czy plastyczne.

szkolne przedstawienie Tym samym w dalszej perspektywie dziecko ma szersze możliwości patrzenia na otaczający świat, widzi więcej i może robić więcej. Poprzez szkolny teatr dziecko może również pracować nad umiejętnością interpretacji dzieł literackich. Można liczyć na to, że dziecko w teatrze będzie w stanie popracować również nad swoją odpowiedzialnością, będzie w stanie zrozumieć, że odpowiada za rolę i nie może zawalić, gdyż straci na tym cały zespół. Dziecko w teatrze szkolnym nauczy się więc również odpowiedzialności, która jest bardzo ważna w młodym wieku. Warto więc starać się o to, by udało się tworzyć atrakcyjne i dostępne dla wszystkich szkolne teatry.

Chodzi o to, by każdy kto tego chce mógł skorzystać z takiego teatru. Przedstawienie, które przygotowaliśmy było w naszym teatrze przygotowywane przez 3 miesiące. W tym czasie zaangażowaliśmy się w trudną i żmudną pracę. Przygotowaliśmy występ, rekwizyty czy stroje z pomocą dorosłych między innymi naszego szkolnego plastyka. Na koniec była satysfakcja, że wszystko udało się tak dobrze a przedstawienie podobało się widzom. Tutaj dostęp do naszego scenariusza.