Mały teatr w przedszkolu

teatr w przedszkolu Pracując w przedszkolu wychowawcy często korzystają z zabaw teatralnych, ponieważ teatr wykorzystuje wiele środków wyrazu artystycznego. Kontakt dzieci z teatrem to nie tylko oglądanie sztuk, ale także bawienie się w teatr. Dzieci od najmłodszych lat lubią zabawy, w których udają dom, sklep czy szkołę. Choć nie zdają sobie z tego sprawy to już wtedy stają się aktorami. Gromadząc rożne rekwizyty stają się: mamą, lekarką, czy sprzedawcą. Dziecko w wieku przedszkolnym ma potrzebę wyrażania swojej ekspresji w mowie, ruchu, geście, rysunku, śpiewie. Dlatego w przedszkolu prowadzone są lekcje, w trakcie których dzieci nieświadomie uczą się kreatywności. Zabawa w teatr jest najciekawszym i najbardziej wyrazistym efektem tych zajęć, podczas których dzieci pokazują czego się nauczyły. Teatr jest dla małych dzieci czymś wyjątkowym, ponieważ pozwala zrealizować im marzenia i na chwilę stać się kimś innym.

Poza tym zabawa w teatr przynosi najmłodszym bardzo dużo korzyści. Dzięki temu rozwijają swoją wyobraźnię oraz doskonalą mowę, a wykorzystywanie muzyki sprzyja ich umuzykalnieniu. Poza tym teatr rozwija płynność ruchów i zwiększa poczucie własnej wartości. Dzieci biorące udział w sztukach teatralnych szybciej zapamiętują i uczą się kultury mówienia i zachowania. Poza tym przedszkolak dowie się wiele praktycznych rzeczy dotyczących teatru. Pozna takie słowa jak: reżyser, rekwizyty, dekoracja, kostiumy, ruch sceniczny, drama czy pantomima. Teatr wpływa także na postawy moralne dzieci, wyostrza zmysł obserwacji oraz kształtuje osobowość.

Podczas wychowania dziecka należy uczyć go emocji. Ważne, aby przedszkolak uczył się cieszyć i smucić oraz dostrzegać dobro i zło. Tutaj teatr także jest nieodzowny, ponieważ dzieci wcielając się w poszczególne postacie utożsamiają się z nimi i chcą naśladować ich postępowanie. Gdy dziecko wciela się w pozytywnych bohaterów chce podążać za ich zachowaniem. Z kolei gdy gra negatywnego bohatera, wie jakie zachowania są naganne i wie, że trzeba ich unikać. Mini spektakle pozwalają zrealizować zadania dydaktyczno-wychowawcze. Teatr powoduje, że zajęcia są atrakcyjniejsze. To powoduje, że dzieci lepiej się bawią, a co za tym idzie więcej przyswajają.

przedstawienia w przedszkoluZ kolei nauczycielowi daje satysfakcję, że zajęcia są ciekawie prowadzone. Trzeba pamiętać, że teatr w wieku przedszkolnym musi być przede wszystkim zabawą. Nauczyciel musi tak wykorzystać teatr na zajęciach, aby nie tylko rozwijał wszechstronność podopiecznych, ale także był dla nich atrakcyjny. Zastosowanie konkretnej metody musimy uzależnić od możliwości grupy z którą pracujemy. Należy jednak pamiętać o różnicowaniu, uatrakcyjnianiu i fabularyzowaniu zabaw. Ważne jest, aby przy zajęciach nie było obserwatorów, ponieważ oni rozpraszają dzieci i nie pozwalają im swobodnie poruszać się po scenie i wyrażać emocje. W zabawach powinien natomiast uczestniczyć nauczyciel. Kiedy zakończymy trudniejsze zadania trzeba omówić z dziećmi co było dobrze, a co źle. Nigdy nie wolno natomiast krytykować pomysłów dzieci. Trzeba pomagać w doskonaleniu ich ekspresji artystycznej i zachęcać do aktywnej pracy twórczej.